Co o pigułce antykoncepcyjnej pisze prasa kobieca?


Postanowiliśmy sprawdzić jak przedstawia się ten obraz w prasie kobiecej. Wybraliśmy trzy magazyny ilustrowane dedykowane dynamicznym, samoświadomym kobietom. Cosmopolitan, Twój Styl i Elle. To magazyny, które naszym zdaniem reprezentują kilka profili czytelniczek, dla których wspólną cechą jest otwarcie na swoją kobiecość, seksualność, dbałość o zdrowie, rodzinę i karierę. Każdy z tych tytułów funkcjonuje od lat na rynku, ciesząc się zaufaniem czytelniczek. To prasa, która wydaje się wiarygodniejsza niż niezliczone ilustrowane tygodniki, które czytuje głównie grupa kobiet  o już uregulowanym macierzyństwie.

Sprawdziliśmy ile i jakie artykuły ukazały się w tych czasopismach od początku 2014 roku do maja 2015 roku.

Wyniki są dość zaskakujące. Znając niemałe zamieszanie informacyjne, które ma miejsce na portalach internetowych, spodziewaliśmy się wielu artykułów i szerokiego zainteresowania tym problemem. Tymczasem rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej.

 

W Cosmopolitan pełnym różnych artykułów dotyczących lifestylu, zdrowia i urody takich jak rozważania czy jeść gluten czy nie, co zrobić aby skóra była sexy, a pupa jak jabłuszko, włosy piękne a chłopak zadowolony, w badanym okresie pojawiły się tylko dwa artykuły podnoszące w jakiś sposób kwestię antykoncepcji hormonalnej i zdrowia kobiety.

W sierpniowym wydaniu magazynu z 2014 roku pojawia się artykuł „ Co jest groźniejsze cukierek czy pigułka?”[1] Możemy w nim przeczytać o tym, że cukier zwiększa ryzyko zawału serca o niemal 300 %i że jest to trzy razy więcej niż pigułka. Artykuł utrzymany w tonie skrótowym, demaskującym mity i plotki. O ryzyku raka piersi czytelniczki mogą dowiedzieć się, że jest ono ekstremalnie niskie[2].

Ponadto czytamy tam, że dzięki tabletce ryzyko na zachorowania na raka jajników maleje wskutek stosowania terapii hormonalnej o 80%. Wśród zagrożeń autor artykułu wskazuje na częstsze infekcje, możliwe ubytki kości czy uszkodzenia macicy wkładką. Artykuł nic nie wspomina o ewentualnych problemach z płodnością.

Temat antykoncepcji hormonalnej pojawia się też w innym artykule w kontekście zdrowych piersi. Krótka informacja dotycząca tabletek hormonalnych zwraca uwagę czytelniczek na możliwe zwiększenie ryzyka raka piersi u nosicielek mutacji genu BRCA 1.[3]

Magazyn Twój Styl problemowi antykoncepcji hormonalnej w badanym czasie poświęca dwa artykuły.

Pierwszy z nich dotyczy problemu obniżenia skuteczności działania pigułki, omawiając leki i czynniki, które mogą zakłócić jej funkcjonalność.[4]

Na obrzeżu tego artykułu pojawia się informacja dotycząca implantów wszczepianych pod skórę, z których uwalniają się stopniowo hormony, jak przekonuje nas artykuł jest to metoda znacznie bezpieczniejsza niż tradycyjne tabletki. Więcej o zagrożeniach i ich stopniu z treści dowiedzieć się nie można.

Kolejny artykuł pojawia się w kwietniowym numerze magazynu, w 2015 roku. Dotyczy tabletek „po”. [5] Artykuł wskazuje na konieczność konsultacji z lekarzem ginekologiem. Dowiadujemy się także, że przy stosowaniu tabletki „po’ nie obowiązują te same środki ostrożności jak w przypadku stosowania regularnej antykoncepcji, pigułki po nie szkodzą osobom palącym, ani kobietom mającym problemy z krążeniem krwi, ze względu na brak estrogenu w swoim składzie.

Magazyn Elle, w badanym okresie, zagadnieniom hormonalnej antykoncepcji poświęca zaledwie jeden artykuł pt” Pigułka na wszelki wypadek. Wszystko o antykoncepcji awaryjnej”.[6] Artykuł nie wskazuje na żadne zagrożenia ze strony tabletek „po”, informuje jedynie o możliwości zaburzenia cyklu, nie ma w nim informacji dotyczącej bezpłodności.

Jak widać poważna prasa kobieca nie zajmuje się szczególnie wnikliwie tym tematem. Sporadyczne i pobieżne artykuły informują czytelniczki w tonie rzetelności o mitach i faktach dotyczących antykoncepcji, ich wydźwięk jest niemal jednoznacznie pozytywny, co prawda można dowiedzieć się o kilku ewentualnych zagrożeniach zdrowia, ale wszystkie one opatrzone są komentarzem zapewniającym o minimalnej szansie na wystąpienia omawianych trudności i chorób. Żaden z artykułów nie podnosi tematu ewentualnych kłopotów z zajściem w ciążę po stosowaniu hormonalnej  antykoncepcji.

Ton tych artykułów jest właściwie zgodny z popularnymi artykułami na portalach internetowych, choć w tym ostatnim medium spektrum informacji jest znacznie szersze.

Warto także przytoczyć wyniki badań prasowych zestawiających w skali rocznej liczbę i częstotliwość artykułów dotyczących antykoncepcji hormonalnej oraz problemu późnego macierzyństwa.

W skali ostatniego półtora roku to zaledwie 27 artykułów dotyczących antykoncepcji hormonalnej, napisanych w tonie raczej pozytywnym, oraz tylko 16 artykułów dotyczących problemu późnego macierzyństwa. Artykuły te zwykle odnoszą się do kłopotów z donoszeniem ciąży.

Prasa specjalistyczna poświęcona zagadnieniom zdrowia na przestrzeni badanego czasu poświęca tylko 12 artykułów problemowi późnego macierzyństwa, zaś 35 antykoncepcji hormonalnej. Ich charakter i ton tożsamy jest z przytoczonymi wyżej przykładami artykułów z prasy popularnej. Informują one czytelniczki o zaletach, sposobach i możliwościach hormonalnej antykoncepcji, lakonicznie wspominając o możliwych niebezpieczeństwach z tym związanych.

[1] Kelly Mickle, Co jest groźniejsze cukierek czy pigułka?, „Cosmopolitan” 2014, nr08 (207)/2014, str. 61

[2] Ibidem

[3] Zdrowe piersi 4ever, „Cosmopolitan” nr 11 (210)/2014

[4] Grażyna Morek, Pigułka z gwarancją, „Twój Styl” nr 9 (290)2014, str.182

[5] Grażyna Morek, Po fakcie, „Twój Styl” nr 4(297) 2015.

[6] Grzegorz Południewski, Pigułka na wszelki wypadek. Wszystko o antykoncepcji awaryjnej, „Elle”, nr 4(247), 2015, str. 184.