Czy odkładanie macierzyństwa jest dobrym pomysłem?

Pokusa odłożenia macierzyństwa „na później” bywa spora. O ile kobiety, które jednoznacznie i konsekwentnie deklarują, że nie chcą zostać matkami wciąż ewidentnie należą do mniejszości, o tyle plan, by przenieść prokreację na bardziej sprzyjający czas nieobcy jest coraz większej liczbie kobiet. Powody, jak wspomniano, są różne: od pragnienia osiągnięcia satysfakcjonującej pozycji materialnej, przez potrzebę życia bez zobowiązań, które wiążą się z posiadaniem potomstwa, aż po obiektywne trudności wynikające z niemożności zajścia w ciążę. W ostatnim z wymienionych przypadków nie da się oczywiście zadać pytania o zasadność wyboru, jeśli nie mamy tu do czynienia z wyborem, a raczej z osobistym dramatem dwojga ludzi, których oczekiwanie na potomka jest długie i nie musi zakończyć się powodzeniem.Jeśli jednak kobieta ma wybór, warto wyjątkowo wnikliwie przemyśleć swoją decyzję. O ile dążenie do zapewnienia rodzinie dobrych warunków bytowych jest absolutnie zrozumiałe, o tyle pęd za konsumpcjonizmem, w myśl, że przed narodzinami dziecka nasza sytuacja materialna musi być doskonała, już niekoniecznie. Pomyśl, co znaczy dla Ciebie zamożność i czy na pewno Twoje pojęcie o godnych warunkach do posiadania dziecka nie zostało sztucznie napompowane przez nachalny przekaz medialny lub ekonomiczne przechwałki osób z Twojego otoczenia. Żyjemy w kulturze silnie promującej posiadanie, staramy się, zapatrzeni w zachodnie wzorce, posiadać coraz więcej. Dużo, szybko, spektakularnie – za tak rozumiany sukces wielu z nas jest w stanie zapłacić bardzo wysoką cenę. Zapominamy wówczas, że nie wszystko można kupić, a relacje z drugim człowiekiem, także ta przez wielu uważana za najgłębszą – relacja z własnym dzieckiem, pozostają bezcenne.

Choć płodność mężczyzn także maleje wraz z ich wiekiem, natura bardziej okrutnie obeszła się w tym względzie z kobietami. Mimo wydłużającej się średniej wieku człowieka i dużych możliwości współczesnej medycy biologiczny czas na zostanie matką w pewnym momencie dobiega końca. Próby oszukania go mogą oczywiście do pewnego momentu kończyć się pozytywnie, jednak zwiększające się wraz z wiekiem matki ryzyko problemów z płodnością, a także wyższa niż w przypadku młodych matek groźba chorób genetycznych to realne zagrożenia, które nie powinny być ignorowane.