Podsumowanie

Późne macierzyństwo jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem. Nie tylko w Polsce rośnie liczba kobiet, które, choć nie wykluczają zostania matkami, dopiero po 35. roku życia rodzą swoje pierwsze – i niejednokrotnie jedyne – dziecko. Czasem dzieje się tak wbrew woli kobiety, a przyczynę stanowią długotrwały brak partnera życiowego bądź kłopoty z zajęciem w ciążę. Zdarza się jednak, że powody są inne: kobiety nie chcą przerywać kariery zawodowej, obawiają się negatywnego wpływu ciąży na zdrowie, przeraża je perspektywa porodu: jego fizjologii i związanego z nim bólu. W odniesieniu do drugiej grupy przypadków kobieta, choć może zajść w ciążę, świadomie do tego nie dopuszcza, równocześnie deklarując, że najpewniej zostanie matką w przyszłości. Często jednakże nie zdaje sobie sprawy, że zamiar ten – jeśli rzeczywiście zechce go zrealizować – może okazać się trudny do uskutecznienia. Płodność kobiety osiąga szczytowy moment w wieku 20-22 lat. Później zdolność do zajścia w ciążę powoli, lecz systematycznie, zmniejsza się. Rośnie natomiast ryzyko zaistnienia wad genetycznych u płodu.

Dojrzała mama

Wciąż lekceważony jest negatywny wpływ antykoncepcji hormonalnej na zdrowie kobiety. Nie ulega wątpliwości, że choć ta metoda redukcji poczęć jest skuteczna i wygodna, istnieje sporo przeciwwskazań do jej stosowania. Zwłaszcza przy długotrwałym zażywaniu, może ona negatywnie wpływać na zdrowie, tak ważne dla każdego człowieka, zwłaszcza kobiety, która pragnie w przyszłości zostać matką. Nawet młody wiek i doskonałe samopoczucie nie są gwarantami płodności, o czym nierzadko przekonują się kobiety dopiero po pewnym czasie nieskutecznych starań o dziecko.

Istotne jest, by zdawały sobie zatem sprawę z konsekwencji swojej decyzji o opóźnianiu momentu, w którym zaczną starać się o ciążę. Nie chodzi, co oczywiste, o nakłanianie do pochopnego zainicjowania rodzicielstwa. Celem jest przypomnienie kobietom, że czas na macierzyństwo jest ograniczony i jeśli chcą zostać matkami, nie mogą o tym zapominać.

Stąd apel kierowany do kobiet: skoro pragniesz być matką i zależy Ci na jak najlepszym zdrowiu dziecka i własnym, nie odkładaj macierzyństwa na potem.